Kognitiivinen kemia

Johdatus aineopintoihin

Luennoitsijat


Perehtyminen mietoihin aineisiin, niiden kognitiivisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Pääpaino "tötsyissä". Alustava tutustuminen vahvempiin aineisiin.


Muita vastaavia kursseja

© 2021 Intelligenzia