Kognitiivinen kemia

Käytettävyystutkimus


Eri aineiden käytettävyysominaisuudet. Järjestetään yhden aineen käytettävyystesti vähintään 5:llä koehenkilöllä, jotka kirjoittavat yhdessä tuloksista vapaamuotoisen esseen.


Muita vastaavia kursseja

© 2021 Intelligenzia