Kognitiivinen kemia

Dualismin perusteet


Johdatus soveltavaan dualismiin. Tutustutaan ruumis-sielu -jaottelun perusteisiin ja suoritetaan relevantin kemikaalin avulla kaksi kevyehköä ruumiistairtautumista. Cch311 oletetaan läpikäydyksi. Kurssia sponsoroi Irti ruumiista ry.


Muita vastaavia kursseja

© 2021 Intelligenzia