Erityisryhmäopetus

Eliminativistista materialismia enkeleille

Luennoitsijat


Miksi vain materiaa on olemassa? Kurssi tarjoaa reippaan haasteen aineettomina olentoina tunnetuille enkeleille. Huom. kurssin suorittaminen johtaa todennäköisesti olemassaolon lakkaamiseen.


Muita vastaavia kursseja

© 2021 Intelligenzia