Erityisryhmäopetus

Uskottavuuskurssi jumalille


Johdatus yleiseen uskottavuuteen. Miten olla se ainoa Jumala kaikkien maailman jumalten joukossa. Jumalten yleisimmät virheet (tapaustutkimus: Jahve). Kurssia suositellaan vaikeuden takia ainoastaan omnipotenteille jumalille.


Muita vastaavia kursseja

© 2021 Intelligenzia