Logiikka ja muoti

Malliteorian jatkokurssi

Luennoitsijat


Sisältö

Edistyneemmät malliteoreettiset menetelmät: malliketjut, mallitäydentymät ja sisäiset mallit. Täydelliset mallit. Pakotus (forcing) mallien käsittelyssä.

Kohderyhmä

Opintojakso on tarjolla kaikille Salaisen Tiedekunnan opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5.


Muita vastaavia kursseja

© 2021 Intelligenzia