Omituinen toiminta

Katsojakritiikki


Opitaan arvioimaan kulttuurin kuluttajia ja rakentavasti kritisoimaan yksilöiden piirteitä ja ajatuksia, jotka estävät heitä nauttimasta kulttuuriobjekteista. Tutustutaan myös yleisimpiin ennakkoluuloihin, jotka muuttavat lukemis-, katsomis- tai kuuntelukokemukset pettymyksiksi sekä tunnusmerkkeihin,jotka paljastavat näiden ennakkoluulojen kantajat.


Muita vastaavia kursseja

© 2021 Intelligenzia