Olio-ohjelmointi

Ihmisten suunnittelu


Ihmisen aistinelinten ja ruumiinosien lisääminen, paranteleminen ja luova sijoittaminen. Kukin osallistujista suunnittelee mieleisensä prototyypin tulevaisuuden ihmisestä. Prototyypeistä tehdään eläviä biologisella ohjelmointikielellä (BioJava).


Muita vastaavia kursseja

© 2021 Intelligenzia