Humelainen ergonomia

Luennoitsijat

Kurssin esittely

Seminaari, jossa pohdiskellaan ja mallinnetaan ergonomiaa kuvitellussa maailmassa, jossa kausaliteetti eli syy-seuraussuhde ei päde. Kognitiivisen kemian syventäviä opintoja suositellaan seminaarin tueksi.

Muita samanlaisia kursseja

© 2020