Spekulatiivinen ergonomia

Humelainen ergonomia


Seminaari, jossa pohdiskellaan ja mallinnetaan ergonomiaa kuvitellussa maailmassa, jossa kausaliteetti eli syy-seuraussuhde ei päde. Kognitiivisen kemian syventäviä opintoja suositellaan seminaarin tueksi.


Muita vastaavia kursseja

© 2021 Intelligenzia