Persoonallisuus ja perse

Luennoitsijat

Kurssin esittely

Uusimmat embodied cognition-tutkimustulokset väittävät pakaroita aivojen symmetriseksi vastineeksi ja osaksi keskushermostoa. Tehdään havaintoja ja suunnitellaan exoottisia koeasetelmia. Freudin ja rap-videoiden uudelleentulkinta p&p-tematiikan valossa.

Muita samanlaisia kursseja

© 2020