Täydentävät Psykologianopinnot

Persoonallisuus ja perse

Luennoitsijat


Uusimmat embodied cognition-tutkimustulokset väittävät pakaroita aivojen symmetriseksi vastineeksi ja osaksi keskushermostoa. Tehdään havaintoja ja suunnitellaan exoottisia koeasetelmia. Freudin ja rap-videoiden uudelleentulkinta p&p-tematiikan valossa.


Muita vastaavia kursseja

© 2021 Intelligenzia