Kognitiivinen kemia

Voimassaolo 04.10.2019

Tiedot päivitetty 21.03.2020

Opinto-ohjelman esittely

Kognitiivisen kemian oppiaineesta valmistuu vaativiin psykokemiallisiin suorituksiin kykeneviä "psykonautteja". Kognitiivinen kemisti omaa täyden pätevyyden esim. koulukuraattorina, lastenohjelmien tuottajana, matkaoppaana ja aineenopettajana toimimiseen.

Opiskelijan tulee valita kognitiivisen kemian laitoksen käytössä olevista aineista pääaine ja kaksi sivuainetta. Valinnassa on huomioitava aineyhdistelmiä koskevat määräykset, jotka ovat luettavissa laitoksen tiedotteesta. Henkilökunta antaa tarvittaessa ainekohtaista opinto-ohjausta.

Kurssit

Seuraavat kurssit ovat pakollisia

Cch111 : Johdatus aineopintoihin

2 op

Cch211 : Aivokemian harjoituskurssi

3 op

Cch221 : Huumeongelmat

3 op

Cch231 : Alkoholismi

2 op

Cch251 : Tuska-kollokvio

3 op

Cch261 : Silmät kiinni näkeminen

1 op

Cch262 : Naiivi realismi

2 op

Cch281 : Kognitiivisen kemian laboratoriotyöt

4 op

Cch282 : Kasvatustieteen perusopintojakso

3 op

Cch283 : Käytettävyystutkimus

2 op

Cch311 : Syventävät aineopinnot

5 op

Cch341 : Psykoosit

5 op

Cch351 : Dualismin perusteet

3 op

Cch352 : Dualismin jatkokurssi

5 op

Cch452 : Dualismi III: Taivasmatkat

5 op

Muita Opintosuuntauksia

© 2021 Intelligenzia