Teoreettinen Teologia

Voimassaolo 07.10.2019

Tiedot päivitetty 21.03.2020

Opinto-ohjelman esittely

Teoreettinen teologia selvittää kristinuskon loogisia ja käytännöllisiä seurauksia ennakkoluulottomasti. Oppiaineesta voi valmistua uuden ajan papiksi, pyhien salaisuuksien tutkijaksi tai puhelinmyyjäksi.

Kurssit

Seuraavat kurssit ovat pakollisia

Tte211 : Luomisen psykoanalyysi

2 op

Tte211 : Luomisen psykoanalyysi

2 op

Tte221 : Henkisyys

2 op

Tte233 : Kristillinen alkemia

2 op

Tte241 : Eettinen taksonomia

3 op

Tte252 : Ihmiskeskeinen teologia

2 op

Tte311 : Viimeisen tuomion juridiikka

3 op

Tte351 : Jumala oppijana

2 op

Muita Opintosuuntauksia

© 2021 Intelligenzia