Salainen Tiedekunta

Salainen tiedekunta on Helsingin yliopistoon vuonna 1998 perustettu kognitiotieteen monipuolista opetusta ja tutkimusta kehittävä organisaatio. Muutaman aktiivisen opiskelijan alullepanema hanke on muutamassa vuodessa kasvanut useita laitoksia sisältäväksi täysimittaiseksi tiedekunnaksi.

TIEDEKUNNAN HALLINTO JA ASEMA HELSINGIN YLIOPISTOSSA

Tiedekunta muodostaa itsenäisen kokonaisuuden, joka on riippumaton yliopiston muusta toiminnasta. Hallinto on salamyhkäinen ja kryptinen kokonaisuus, jonka ymmärtäminen tuottaa ylivoimaisia vaikeuksia kaikille tiedekunnan toimintaa tarkkaileville. Tämän tarkoituksena on tiedekunnan toiminnan suojeleminen.

Legaalisista syistä tiedekunnan toiminta joudutaan pitämään toistaiseksi salaisena, ja pääosa opetuksesta järjestetään suljettujen ovien takana. Henkilökunta toivoo yhteiskunnan ja sen myötä yliopiston kehittyvän nykyajan tarpeita vastaavaksi siten, että sal. tdk:n toiminta voidaan tehdä lopulta täysin julkiseksi.

Salainen tiedekunta pyrkii tutkimuksen huippuyksiköksi vuonna 2005. Tämän vuoksi myös opettamista kehitetään nyt voimakkaasti ja opiskelijoita pyydetään täyttämään kurssien palautelomakkeet, joista osa on myös tämän oppaan liitteinä.

TIEDEKUNNAN TILAT

Salaisen tiedekunnan tilat vaihtavat olinpaikkaa nopeaan tahtiin. Keskeisen elementin muodostaa puhallettava toimisto, joka sijaitsee yleensä jossain kaupungin puistossa ellei satu olemaan lainassa tai paikattavana. Uusimpana hankintana tiedekunnalla on oma puhallettu (NASA:n tahattomasti lahjoittama) avaruusalus.

MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta päätetään laitoskohtaisesti. Muissa korkeakouluissa ja tiedekunnissa ei juuri tarjota salaisen tiedekunnan kurssivaatimuksia vastaavaa opetusta, mutta joitakin taitoja opiskelija on voinut hyvinkin saavuttaa elämässään muuta kautta, esimerkiksi harrastusten piirissä.

OPINTONEUVONTA

Opintoneuvontaa annetaan pääasiassa telepaattisesti. Mikäli telepatia tuottaa ongelmia, kannattaa opiskelijan kääntyä tiedekunnan toimiston puoleen.

OPISKELUOIKEUS

Opiskeluoikeutta tiedekunnassa ei ole mitenkään rajoitettu. Opetuksesta kiinnostuneen on kuitenkin syytä huomioida kohta Opiskelijan velvollisuudet.

OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET

Tiedekuntaan kirjoittautuva joutuu antamaan salassapitolupauksen, joka velvoittaa hänet salaamaan tiettyjen kurssien opettajien henkilöllisyydet, luento- ja harjoitustyöajat ja -paikat, kurssimateriaalien säilytyspaikat sekä kurssien tarkemman sisällön - myös ja eritoten poliisikuulustelussa.

OPISKELIJAVAIHTO

Salainen tiedekunta pidättää oikeuden vaihtaa opiskelija milloin tahansa mihin tahansa. Vaihtaminen tapahtuu suurella varmuudella erityisesti, jos opiskelija epäonnistuu salassapitovelvollisuuden täyttämisessä.

© 2021 Intelligenzia