Salainen tiedekunta

Salainen tiedekunta on Helsingin yliopistoon vuonna 1998 perustettu kognitiotieteen monipuolista opetusta ja tutkimusta kehittävä organisaatio. Muutaman aktiivisen opiskelijan alullepanema hanke on muutamassa vuodessa kasvanut useita laitoksia sisältäväksi täysimittaiseksi tiedekunnaksi.

Yksilötutkimuksen menetelmät

Opintopisteet: 5

Symbioosiin palaaminen

Opintopisteet: 1

Ryhmädynamiikka III

Opintopisteet: 5

Pilvilinnat

Opintopisteet: 5

Persoonallisuus ja perse

Opintopisteet: 3

Rappio

Opintopisteet: 5

Eroottinen fysiikka

Opintopisteet: 3

Rivo kielenkäyttö

Opintopisteet: 3

Karkea logiikka

Opintopisteet: 2

Humelainen ergonomia

Opintopisteet: 5

Ergonominen oksentaminen

Opintopisteet: 2

Hiiri hiirelle

Opintopisteet: 3

Mustekalakurssi

Opintopisteet: 4

Jumala oppijana

Opintopisteet: 2

Viimeisen tuomion juridiikka

Opintopisteet: 3

Ihmiskeskeinen teologia

Opintopisteet: 2

Eettinen taksonomia

Opintopisteet: 3

Kristillinen alkemia

Opintopisteet: 2

Henkisyys

Opintopisteet: 2

Luomisen psykoanalyysi

Opintopisteet: 2

Dualismi III: Taivasmatkat

Opintopisteet: 5

Dualismin jatkokurssi

Opintopisteet: 5

Dualismin perusteet

Opintopisteet: 3

Psykoosit

Opintopisteet: 5

Syventävät aineopinnot

Opintopisteet: 5

Käytettävyystutkimus

Opintopisteet: 2

Kasvatustieteen perusopintojakso

Opintopisteet: 3

Kognitiivisen kemian laboratoriotyöt

Opintopisteet: 4

Naiivi realismi

Opintopisteet: 2

Silmät kiinni näkeminen

Opintopisteet: 1

Tuska-kollokvio

Opintopisteet: 3

Alkoholismi

Opintopisteet: 2

Huumeongelmat

Opintopisteet: 3

Aivokemian harjoituskurssi

Opintopisteet: 3

Johdatus aineopintoihin

Opintopisteet: 2