Kaikki tiedekunnan kurssit

Arh141 : EU-hakemukset

Sisältö Koko lukuvuoden kestävä kurssi, jonka aikana luodaan yhteistyöverkosto oikeiden, nimekkäiden yhteistyökumppaneiden kanssa Euroopassa ja luodaan verkosto

3 op

Arh132 : Vakuutussuunnittelu

Sisältö Aukottoman vakuutuspetoksen laatiminen. Arh131-kurssilla luotujen entiteettien vakuuttaminen ja mukaonnettomuuksien järjestäminen. Toteutetaan nk. ’zomb

3 op

Omo311 : Abduktio tutkimusmenetelmänä

Sisältö Kurssilla matkustetaan vieraalle planeetalle, siepataan vieras olento (nk. alien), palataan Maahan ja tehdään alienilla erilaisia kokeita. Lopuksi otus

5 op

Arh221 : Kvanttilaskenta ja kirjanpito

Sisältö Saman rahasumman olemassaolo useassa paikassa yhtäaikaa. Määrän ja siirtymän yhtäaikaisen tietämisen mahdottomuus. Havainnoinnin vaikutus rahan liikkeis

5 op

Arh666 : Myy sielusi

Sisältö Kiinnostuneet neuvotelkaa professorin kanssa. Tavattavissa öisin. Kohderyhmä Opintojakso on tarjolla kaikille Salaisen Tiedekunnan opiskelijoille. Edelt

666 op

Epä121 : Psykoosi ja ura

Sisältö Kurssin sisältö ilmoitetaan myöhemmin. Kohderyhmä Opintojakso on tarjolla kaikille Salaisen Tiedekunnan opiskelijoille. Edeltävät opinnot tai edeltävä o

3 op

Ljm111 : Malliteorian perusteet

Sisältö Eteneminen premisseistä misseihin ja malleihin. Intuitio premissien valitsemisessa. Missiteoria, malliteoria ja huippumalliteoria. Mallit mahdollisina m

4 op

Ljm211 : Malliteorian jatkokurssi

Sisältö Edistyneemmät malliteoreettiset menetelmät: malliketjut, mallitäydentymät ja sisäiset mallit. Täydelliset mallit. Pakotus (forcing) mallien käsittelyssä

4 op

Ljm221 : Fenomenologia ja reduktio

Sisältö Opetellaan soveltamaan fenomenologiaa muodin maailmassa kirjaimellisesti: fainomenon = ”antaa paljastua itsestä se, mikä paljastaa itseään” ja logos = ”

4 op

Lin112 : Pamputtaminen

Sisältö Perustilanteet, joissa pamputtaminen on välttämätöntä. Argumentin tunnistaminen sekavan höpötyksen seasta. Pamputtaminen varmuuden vuoksi. Kohderyhmä Op

4 op

Ljm241 : Kielifilosofia

Sisältö Onko kieli tyydyttävä väline mallien käsittelemisessä? Kielen väärinkäyttö perinteisillä filosofeilla. Erilaiset kielipelit. Leibnizin munadologia ja un

4 op

Ljm311 : Selittäminen tiukassa paikassa

Sisältö Kurssilla harjoitellaan mallien kanssa työskentelevän loogikon tärkeintä taitoa, selittelyä kiinnijäämistilanteessa. Alkupuolella perehdytään muiden mal

1 op

Lin111 : Pamput

Sisältö Kumi-, puu- ja lyijypamput. Teleskooppipamput. Kauko-ohjattavat pamput. Lämpöohjautuvat pamput. Nyrkin soveltuvuus pampun korvikkeeksi. Kohderyhmä Opin

3 op

Ine111 : Koomiset aivovauriot

Sisältö Hauskojen kognitiivisten ja motoristen efektien aiheuttaminen pahaa-aavistamattomaan ystävään leesiotekniikalla. Ystävä nukutetaan ja suoritetaan suunni

5 op

Epä151 : Jaksa jaaritella

Sisältö Kurssin sisältö ilmoitetaan myöhemmin. Kohderyhmä Opintojakso on tarjolla kaikille Salaisen Tiedekunnan opiskelijoille. Edeltävät opinnot tai edeltävä o

3 op

Epä111 : Myötäile hullua

Sisältö Kurssin sisältö ilmoitetaan myöhemmin. Kohderyhmä Opintojakso on tarjolla kaikille Salaisen Tiedekunnan opiskelijoille. Edeltävät opinnot tai edeltävä o

2 op

Epä131 : Noituus

Sisältö Kurssin sisältö ilmoitetaan myöhemmin. Kohderyhmä Opintojakso on tarjolla kaikille Salaisen Tiedekunnan opiskelijoille. Edeltävät opinnot tai edeltävä o

3 op

Arh131 : Tiedekeskus tyhjästä

Näennäisyliopiston luominen ja sen täyttäminen keksityillä henkilöillä. Sisällönteeskenteleminen ja lumetutkimus. Uskottavien kotisivujen laatiminen. Kehitysalu

4 op

Arh121 : Soveltava epistemologia

Mitä sinun ei voida olettaa tietävän tarkkaan ja mitä antamiasi tietoja ei voi edes periaatteessa tarkistaa. Milloin saa ja kannattaa valehdella?

2 op

Omo231 : Katsojakritiikki

Opitaan arvioimaan kulttuurin kuluttajia ja rakentavasti kritisoimaan yksilöiden piirteitä ja ajatuksia, jotka estävät heitä nauttimasta kulttuuriobjekteista. T

3 op

Omo221 : Hakukonekoulutus

Nykyaikaisten sosiaalisten taitojen opiskelu jäljittelemällä internetin hakuagenttien toimintaa. Suhtautuminen yksittäisiin pyyntöihin tarjoamalla kymmenen rinn

25 op

Omo212 : Hämää kulttuuriantropologia -praktikum

Jatkona kurssille Omo211 Yksityinen laki keskitytään oman käyttäytymiskoodiston ja hyvien tapojen uudelleenmäärittelyyn. Opiskelijat muodostavat unohtuneen yhte

5 op

Omo211 : Yksityinen laki

Kurssin ensimmäisessä vaiheessa opiskelija luo oman henkilökohtaisen lainsäädännön, joka määrittelee opiskelijan Suomen lain ja kansainvälisen tuomiovallan ulko

3 op

Omo191 : Boringin testi

Toisten ihmisten tietoisuuden herkeämätön kyseenalaistaminen Boringin testiä soveltamalla: keskustellaan muuten tavalliseen tapaan, mutta väitetään vähintään jo

2 op

Omo181 : Puu'us

Kurssilla kehitetään substantiiveille luokkailmauksia (’auto’ - ’autous’ tai ’kirja’ - ’kirjuus’) ja keskustellaan loputtomasti mm. kysymyksestä, onko substanti

5 op

Omo171 : Analogiakurssi

Analogiakoulutuksen (anal logic study) tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman anaalinsa monipuoliseen hyöty- ja haittakäyttöön. Kurssin lopussa suoritetaan

2 op

Etä411 : Elämän tarkoitus

Kurssilla paljastetaan elämän tarkoitus. Jumala ottaa vastaan kurssi-ilmoittautumisia puhelinnumerossa p.

5 op

Etä333 : Kuoleminen

Kuolemisen teoria ja erityisesti käytäntö. Kurssin osanottajien joukosta äänestetään kaksi elämästä poistettavaa henkilöä ja suoritetaan tyylikäs kuolettaminen.

5 op

Etä311 : Faaraokoulutus

Kiinnostaako valta? Tahdotko pukeutua 2,5 Mmk:n arvoisiin kuteisiin? Oletko salaa haaveillut omasta pyramidista? Ehkäpä juuri sinä olet sovelian henkilö kansamm

5 op

Etä221 : Erehtymättömyys

Mitättömienkin erehdysten lopullinen karsiminen elämästä.

4 op

Etä211 : Kaiken rakastaminen

Miten rakastan kaikkea eniten?

5 op

Etä111 : Johtamistaidot

Matemaattisten kaavojen johtamistaito. Ihmisten johtaminen, erityisesti harhaanjohtaminen. Kaavojen harhaanjohtaminen; logiikan perusteiden hämääminen.

4 op

Epä271 : Nuori, lahjakas & ahdistunut -jatkoseminaari

Suositellaan niille vähintään seitsemän vuotta opiskelleille, joiden opintoja on hidastanut loistava menestys Epä171-seminaarilla. Teemana jatkoseminaarissa on

5 op

Epä265 : Seksin tietoteoria

Onko mahdollista että on välttämätöntä että saaminen ei ole mahdollista? Entä voiko tietää nauttivansa vai voiko vain uskoa nauttivansa, jos oman nautinnon saam

5 op

Epä261 : Yöelämätaidot

Yöelämään astumisen ongelmakohdat ja yön haasteet. Oikeat vastaukset yöhaastattelussa. Yöpaikan etsiminen. Yötapaturmat ja yöterveydenhuolto. Pitkäaikaisyöttömy

5 op

Epä199 : Pieremällä masentaminen

Kilpailevassa työyhteisössä menestyminen ajamalla työkavereita masennukseen ja jopa eroamiseen kohtuuttomalla piereskelyllä.

5 op

Epä181 : Itsesääli

Lohtua itsesäälistä. Aloitetaan mielikuvaharjoituksilla omista hautajaisista ja edetään ’väärinymmärretty kristushahmo’-kuvaelmaan. Suunnitellaan pohja tulevall

10 op

Epä171 : Nuori, lahjakas & ahdistunut -seminaari

Seminaaria suositellaan Saarikosken inspiroimille ensimmäisen tai toisen vuoden opiskelijoille. Teemana on kysymys "Voiko nerouden saavuttaa jatkuvalla masturbo

5 op

Epä141 : Oma kultti

Kurssi mahdollista suorittaa etänä ja kirjekurssina, jossa oma lahko rakennetaan vankilasta käsin.

2 op

Epä099 : Teoreettinen elämä

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät pääse muista Epä-kursseista läpi. Kurssilla käsitellään tunteiden projisoimista omaan itseen.

1 op

Ooh241 : Luojaseminaari

Kurssilla suunnitellaan seuraavan maailmankaikkeuden rakenne ja toiminta painottaen erityisesti elävän elämän luomisprosessia ja sielun emergoimista sopivaksi k

10 op

Ooh121 : Jalkapallohuligaarirobotin rakentaminen

Rakennetaan säälimätön ja mitäänpelkäämätön jalkapallohuligaanirobotti, joka kolmen metrin kokonsa ja voimiensa ansiosta vastaa vähintään seitsemääkymmentä ihmi

5 op

Ooh111 : Ihmisten suunnittelu

Ihmisen aistinelinten ja ruumiinosien lisääminen, paranteleminen ja luova sijoittaminen. Kukin osallistujista suunnittelee mieleisensä prototyypin tulevaisuuden

5 op

Ero421 : Uskottavuuskurssi jumalille

Johdatus yleiseen uskottavuuteen. Miten olla se ainoa Jumala kaikkien maailman jumalten joukossa. Jumalten yleisimmät virheet (tapaustutkimus: Jahve). Kurssia s

5 op

Ero411 : WWW-kurssi jumalille

Kuinka yksinkertainen WWW-sivu luodaan. HTML-kuvauskieli. Mitä ihmettä on XML? Ilmestykset Flash-animaatioina. Sisällöntuotannon alkeet.

3 op

Ero371 : Valmennuskurssi siittiöille

Haluatko läpäistä elämän pääsykokeen? Valmennuskurssillamme mahdollisuutesi tutkitusti jopa kymmenkertaistuvat. Huom. kurssi on maksullinen, mutta maksuaika alk

5 op

Ero361 : Jännittäjäkurssi haamuille

Ihmisille ilmestymisen taito ja esiintymisjännityksen voittaminen. Utuisuudesta ja kuiskaavasta puhetavasta eroon pääseminen. Pakollisiin harjoituksiin kuuluu e

2 op

Ero351 : Muumit hattivateille

Miten muumia lähestytään? Miksi muumi pelkää?

1 op

Ero342 : Marxia työkaluille

Työkalun rooli tuotannossa. Yhteiskuntamalli joka antaa välineille niille kuuluvan arvon. Imperialistisen käytettävyystutkimuksen vastustaminen - vai vallankumo

5 op

Ero329 : Near-life experience (roboteille)

Lähellä elämää käyminen ja siitä toipuminen. Huom! Kurssi on avoin myös nörteille.

2 op

Ero326 : Luominen vai evoluutio (roboteille)

Sitkeästi vallalla oleva kreationistinen teoria robottien alkuperästä vs. useat tekniikan ammattilaiset suututtanut radikaali kehitysoppiteoria.

3 op

Ero325 : Rohkene ajatella (roboteille)

Rohkaiseva luentosarja roboteille, jotka ovat epävarmoja omasta ajattelustaan tai eivät miellä ajattelua itselleen lainkaan mahdolliseksi.

5 op

Ero322 : Robottineuvola

Helppoja hahmontunnistus- ja kommunikointitehtäviä nuorille roboteille. Kodikas ja turvallinen autotalli-laboratorioympäristö ja leikkianturipalkinto jokaisella

5 op

Ero311 : Ihmisen ajokortti tietokoneille

Ihminen käyttöliittymänä ulkomaailmaan. Ihmisen erityispiirteet esim. tulostimeen verrattuna. Vaikeiden ihmisluonteiden käsittely: myötäily, tuudittaminen, imar

5 op

Ero215 : Enkelien ja zombien vuorovaikutusprosessit

Sarja älyllisesti jännittäviä ja häkellyttäviä kommunikaatioharjoituksia. Kaikki enkelit ja zombit tervetulleita!

5 op

Ero214 : Eliminativistista materialismia enkeleille

Miksi vain materiaa on olemassa? Kurssi tarjoaa reippaan haasteen aineettomina olentoina tunnetuille enkeleille. Huom. kurssin suorittaminen johtaa todennäköise

5 op

Tps341 : Arvot psykologiassa

Rakkauden ja muiden tunteiden vaihtoarvot euroina. Tunteiden tilannesidonnainen arvoluokitus 2400-sivuisen taulukon pohjalta (ainoa kappale Tps-laitoksen yksity

3 op

Tps331 : Antipsykiatria

Minuuden purkaminen ja mielenterveydestä vapautuminen. Hulluudella keikarointi. Kaunosieluille vaihtoehtona sielullinen masokismi: herkistyminen särkyväksi ja s

2 op

Tps311 : Yksilötutkimuksen menetelmät

Tulospaineiden kohdistaminen koehenkilöön. Nolaaminen, panettelu ja rankaiseminen koehenkilön toimiessa typerästi tai hitaasti. Disinformointi. Oikeudenkäynnin

5 op

Tps291 : Symbioosiin palaaminen

Ahdistuksesta eroon pääseminen symbioottiseen tilaan palaamalla. Symbioosiharjoituksia pareittain.

1 op

Tps283 : Ryhmädynamiikka III

Tutkitaan ryhmädynamiikkaa nakkikioskijonoissa Lohjalla, Kajaanissa ja Yli-Kiimingissä. Opiskelijaryhmän käytettävissä on tiedekunnan puhallettava toimisto kent

5 op

Tps261 : Pilvilinnat

Pilvilinnat itsetunnon avaimena. Korkeimpien, kauneimpien ja vaaleanpunaisimpien pilvilinnojen rakentaminen.

5 op

Tps254 : Persoonallisuus ja perse

Uusimmat embodied cognition-tutkimustulokset väittävät pakaroita aivojen symmetriseksi vastineeksi ja osaksi keskushermostoa. Tehdään havaintoja ja suunnitellaa

3 op

Spe111 : Mustekalakurssi

Millainen ohjauspyörä autossa olisi, jos olisimme mustekaloja? Millaisia olisivat tietokoneemme? Spekulatiivinen mustekala-ergonomia on nopeasti kasvava tutkimu

4 op

Mts323 : Rappio

Kognitiivisen kemian laitoksen kanssa yhteistyöprojektina järjestettävä soveltavan säädyttömyyden kurssi. Järjestetään noin kahden viikon mittaisena leirinä erä

5 op

Mts212 : Eroottinen fysiikka

Maailmankaikkeuden alkuhetki: Gang Bang (”kankipankki”) -teoria. Kosminen munasiirtymä. Kaksoisrakokoe. Bosomit vuorovaikutuksen välittäjinä. Pituuden kutistumi

3 op

Mts112 : Rivo kielenkäyttö

Jatkoa kurssille Mts111. Rivouksien puhuminen osana kaikkea kielen käyttöä. Neutraalin tieteellisen artikkelin härski referointi. Arkikommunikaation elävöittämi

3 op

Mts111 : Karkea logiikka

Logiikan tehostaminen karkeilla ilmauksilla. Vittuoperaattori. A->A, "Jos A niin vittu A".

2 op

Spe311 : Humelainen ergonomia

Seminaari, jossa pohdiskellaan ja mallinnetaan ergonomiaa kuvitellussa maailmassa, jossa kausaliteetti eli syy-seuraussuhde ei päde. Kognitiivisen kemian syvent

5 op

Spe211 : Ergonominen oksentaminen

Kurssilla suunnitellaan ja rakennetaan ryhmissä ergonominen oksennustuoli, jossa tukehtuminen omaan oksennukseen on mahdotona. Kurssin osallistujamäärä on rajoi

2 op

Spe141 : Hiiri hiirelle

Suunnitellaan ja valmistetaan hiirille sopivia tietokonehiiriä ja käyttöliittymiä ja testataan niitä hiirillä. Tutustutaan eläinkokeiden eettisiin ja älyllisiin

3 op

Tte351 : Jumala oppijana

Jumalille tarkoitettujen erityiskurssien pedagogiset ongelmat. Jumalat pienryhmissä ja jumalten hankalat täydellisyysvaatimukset. Mitä opettaja voi tehdä, jos j

2 op

Tte311 : Viimeisen tuomion juridiikka

Kurssilla käsitellään kuolleen selittelymahdollisuuksia viimeisellä tuomiolla.

3 op

Tte252 : Ihmiskeskeinen teologia

Jumalan palvonta, Saatanan palvonta - miksi ja miten korkeammat voimat palvovat juuri Sinua.

2 op

Tte241 : Eettinen taksonomia

Kaikenlaisten asioiden luokitteleminen yksiselitteisesti hyviin ja pahoihin. Opetellaan 5000:n yksittäisen asian luokitus.

3 op

Tte233 : Kristillinen alkemia

Veden muuttaminen viiniksi. Lisäopintoviikon saa selvityksestä miten saadaan ilmasta viinaa.

2 op

Tte221 : Henkisyys

Henkien luonne ja toiminta. Mitä tarkoittaa hengissä pysyminen. Hengen salpautuminen. Mitä tehdä kun henki haisee.

2 op

Tte211 : Luomisen psykoanalyysi

Jumalan sadistiset motiivit. Tapahtuiko luominen psykoosissa vai vahingossa? Luonto vitsinä ja sen yhteys Jumalan piilotajuntaan. Maailma Jumalan kostona.

2 op

Cch452 : Dualismi III: Taivasmatkat

Huom. vain kognitiivisen kemian jatko-opiskelijoille tai Cch352:n kiitettävällä arvosanalla suorittaneille. Harjoitellaan matkustamista henkiolentoina ympäri Li

5 op

Cch352 : Dualismin jatkokurssi

Ruumis-sielu -dynamiikkaa kehitetään vauhdilla eteenpäin, tavoitteena on saavuttaa irtautumisen ja takaisintulon suvereeni hallinta lopulta ilman kemikaaleja lä

5 op

Cch351 : Dualismin perusteet

Johdatus soveltavaan dualismiin. Tutustutaan ruumis-sielu -jaottelun perusteisiin ja suoritetaan relevantin kemikaalin avulla kaksi kevyehköä ruumiistairtautumi

3 op

Cch341 : Psykoosit

Invasiivis-kemiallisen ja antipsykiatrisen menetelmän yhdistäminen psykoosin tuottamisessa. Pahan tripin indusoiminen. Vakavat vainoharhat. Totaalinen dissosiaa

5 op

Cch311 : Syventävät aineopinnot

Vakavampi harjoituskeskeinen kurssi. Edellytyksenä Cch111, myös Cch211 suositeltava. Paino lapuissa ja napeissa. Perehtyminen erilaisiin yhteisvaikutuksiin. Vah

5 op

Cch283 : Käytettävyystutkimus

Eri aineiden käytettävyysominaisuudet. Järjestetään yhden aineen käytettävyystesti vähintään 5:llä koehenkilöllä, jotka kirjoittavat yhdessä tuloksista vapaamuo

2 op

Cch282 : Kasvatustieteen perusopintojakso

Kaikki hampun kasvattamisesta.

3 op

Cch281 : Kognitiivisen kemian laboratoriotyöt

Suunnitellaan ja valmistetaan ryhmätyönä uusi aivotoimintaa muokkaava kemikaali. Testataan vaikutukset joko itse tai käytettävyystutkimuskurssin (Cch283) puitte

4 op

Cch262 : Naiivi realismi

Uskominen hallusinaatioiden tai vainoharhojen ja salaliittojen todellisuuteen ja toimiminen sen mukaisesti.

2 op

Cch261 : Silmät kiinni näkeminen

Tiivis periodimuotoinen erikoiskurssi kognitiivisen kemian näköaistiin liittyvästä erityissovelluksesta. Luennot ja harjoitustyö. Välttämättömät esitiedot: Cch1

1 op

Cch251 : Tuska-kollokvio

Kivun neurokemia. Jatkuva vs. sykäyksittäinen kipu. Lamauttava kipu. Tietämisen tuska. Syvä henkinen tuska. Kivun kiehtovat ja euforiset aspektit. Tutustutaan p

3 op

Cch231 : Alkoholismi

Reipas tutustuminen alkoholin runsaaseen käyttöön. Viikon periodi. Vaaditaan sammuminen vähintään kerran joka päivä. Tutustutaan krapulahallusinoinnin fenomenol

2 op

Cch221 : Huumeongelmat

Keskeiset huumeongelmat: aineiden vaikea saatavuus ja riittämättömät vaikutukset. Ratkaisumalleja saatavuuteen mm. raaka-aineiden tilaaminen internetistä ja jal

3 op

Cch211 : Aivokemian harjoituskurssi

Runsaasti ryhmissä tehtäviä harjoitustöitä ja yksi isompi yksin tehtävä työ. Ei tötsyjä, tukeudutaan porttiteoreettisiin periaatteisiin. Kiihdyttävät ja rauhoit

3 op

Cch111 : Johdatus aineopintoihin

Perehtyminen mietoihin aineisiin, niiden kognitiivisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Pääpaino "tötsyissä". Alustava tutustuminen vahvempiin aineisiin.

2 op
© 2021 Intelligenzia