Opintokokonaisuudet

Looginen inkvisitio

Loogisen inkvisition perustuslaissa säädetty tehtävä on pamputtaa väärän tai huonosti muotoillun argumentin esittäjää. Valmis pamputtaja kykenee kohottamaan ajattelun tasoa mitä erilaisimmissa ympäristöissä.


Olio-ohjelmointi

Oppiaine käsittää laaja-alaisen perehtymisen elävien olioiden ohjelmoimiseen. Kursseilla opetellaan sekä ohjelmoimaan kokonaan uusia olioita että muuttamaan olemassaolevien olioiden rakennetta ja toimintaperiaatteita.


Logiikka ja muoti

Logiikan ja muodin tutkimusohjelmasta valmistuu muodin maailmassa monipuolisen toimimisen hallitsevia loogikoita. Ljm:n (ja myös Mts:n) perustaja ja vastaava opettaja Härski-Tarski antaa tarvittaessa tarkempia tietoja kurssien sisällöistä ja suoritusvaatimuksista.


Invasiivinen neurotiede

Invasiivinen neurotiede tutkii aivojen rakennetta muokkaavien menetelmien käyttöä aivotutkimuksessa. Oppiaineen opiskelu ei ole vain mielenkiintoista vaan myös hupaisaa; joihinkin viime vuoden Ine111-kurssilaisten nauruhermoja kutkuttaviin tuotoksiin saa käydä tutustumassa laitoksen kellarissa.


Apurahahakemusten kehittämiskeskus

Tutkimusrahoituksen hankkiminen on neuvotellut itselleen itsenäisen tieteen aseman. Kuuden yliopiston verkoston sekä kansainvälisen tuen avulla perustettu tutkimuskeskus edistää tehokkaampien rahahakemusten kehittämistä.

Huomattakoon että koko tiedekunnan rahoituksesta jo 95% (myös jatko-opiskelijoiden potkulaudat ja rollaattorit) tulee apurahahakemusten kehittämiskeskuksen kautta.


Omituinen toiminta

Omituisen toiminnan opiskelijalta edellytetään kyllästymistä elämän tavanomaiseen kaavamaisuuteen ja kiinnostusta poikkeaviin harrastuksiin. Omituiseksi toimijaksi valmistunut opiskelija kykenee hämmentämään kanssaolijoitaan syvästi tilanteessa kuin tilanteessa.


Elämässä täydellistyminen

Etä-kurssit jatkavat siitä mihin Epä-kurssit lopettavat. Tavoitteena on kouluttautua absoluuttiseen täydellisyyteen. Huom. koulutusohjelma on tarkoitettu ainoastaan elämässä pärjäämisen opintokokonaisuuden kiitettävästi suorittaneille.


Elämässä pärjääminen

Elämässä pärjäämisessä opiskellaan hyödyllisiä käytännön taitoja, joiden osaajalla elämä sujuu periaatteessa kuin tanssi. Hyvin opinnoissaan menestyville suositellaan jatko-opinnoiksi elämässä täydellistymistä.

Epä100-sarja keskittyy työelämässä tärkeisiin taitoihin ja Epä200-sarja painottuu vapaa-ajan elämänhallintaan. Osa kurssikuvauksista puuttuu yhä Epä-professorin Epä171-seminaarin innokkaan vetämisen aiheuttaman burn-outin vuoksi.


Täydentävät Psykologianopinnot

Täydentävät psykologianopinnot käsittelee yliopiston psykologian kursseilla varjoon jääviä aiheita.


Erityisryhmäopetus

Nykyajan koulutustarpeisiin nopeasti reagoiva salainen tiedekunta tarjoaa ensimmäisenä maailmassa korkeakoulutason opetusta myös muille kuin ihmislajin edustajille. Kuten kurssitarjonnasta näkyy, ei erityisryhmäopetus rajoitu myöskään elinikäiseen oppimiseen.


Teoreettinen Teologia

Teoreettinen teologia selvittää kristinuskon loogisia ja käytännöllisiä seurauksia ennakkoluulottomasti. Oppiaineesta voi valmistua uuden ajan papiksi, pyhien salaisuuksien tutkijaksi tai puhelinmyyjäksi.


Monitieteinen säädyttömyys

Oppiaineen opiskelijalta edellytetään monipuolista kiinnostusta säädyttömyyteen ja sen soveltamiseen sekä työelämässä että vapaa-ajalla. Perusopintoja (Mts100-sarja) suositellaan kaikille yliopisto-opiskelijoille.

Säädyttömyydestä valmistuneiden tyypillisiä ammatteja ovat konsultti, promoottori, viestintä- tai markkinointiassistentti ja free lance -kääntäjä.


Spekulatiivinen ergonomia

Oppiaine tutkii ergonomiaa tavanomaista laajemmassa viitekehyksessä eli jos asiat olisivatkin hiukan toisin kuin ovat. Alueen opiskelijoista valmistuu joko erilaisissa mahdollisissa maailmoissa työskentelemään kykeneviä ergonomeja tai soveltavan spekulatiivisen ergonomian asiantuntijoita.


Kognitiivinen kemia

Kognitiivisen kemian oppiaineesta valmistuu vaativiin psykokemiallisiin suorituksiin kykeneviä "psykonautteja". Kognitiivinen kemisti omaa täyden pätevyyden esim. koulukuraattorina, lastenohjelmien tuottajana, matkaoppaana ja aineenopettajana toimimiseen.

Opiskelijan tulee valita kognitiivisen kemian laitoksen käytössä olevista aineista pääaine ja kaksi sivuainetta. Valinnassa on huomioitava aineyhdistelmiä koskevat määräykset, jotka ovat luettavissa laitoksen tiedotteesta. Henkilökunta antaa tarvittaessa ainekohtaista opinto-ohjausta.


© 2021 Intelligenzia